Veel gestelde vragen:

1. Vervangt Allergie-Check® de diagnose van een arts?

2. Hoe betrouwbaar is Allergie-Check®?

3. Wat is het voordeel van Allergie-Check® ten opzichte van een huid priktest?

4. Ik heb bepaalde symptomen, typisch voor allergie maar ik test toch negatief, wat moet ik nu doen?

5. De uitslag was positief, wat moet ik nu doen?

6. Hoe lang blijft de test-lijn zichtbaar?

7. De test-lijn heeft een wat andere kleur of intensiteit dan de controle-lijn, is dat een probleem?

8. Waar kan in informatie inwinnen over Allergieën en mogelijke oplossingen?

9. Ik heb de symptomen en test positief, dien ik nu contact op te nemen met mijn huisarts of zijn er specialisten op het gebied van Allergieën?

10. Kan Allergie-Check® ook bij kinderen worden toegepast?

11. Ik heb iets fout gedaan bij het uitvoeren van de test, wat moet ik nu doen?

12. Ik denk (of weet) dat ik al geruime tijd een Allergie heb en heb al maatregelen genomen. Heeft het dan nog nut om de specifieke Allergie-Check® test(en) uit te voeren?

13. Ondanks dat ik een Allergie heb, moet ik dan alle allergenen mijden?

14. Ik heb een Allergie, hoe waarschijnlijk is dat een van mij kinderen ook een allergie heeft of gaat krijgen?

15. Is er een medicijn of oplossing voor Allergie?

16. Ik gebruik al medicatie, moet ik mijzelf toch controleren?

17. Waarom is een IgE test zoals de Allergie-Check® test zo betrouwbaar en is dat ook wetenschappelijk aangetoond?

18. Ik heb een allergie tegen pollen, is er een kans dat ik ook allergisch ben voor Katten en/of Huisstofmijt?

19. Bij mij is ooit een allergie vastgesteld, ik gebruik medicatie. Kan ik mij toch, bij wijze van controle, testen?

20. Ik heb eigenlijk geen klachten, er is ook nooit een allegie bij mij vastgesteld, maar ik wil graag zekerheid. Heeft het zin dat ik dan toch test op een allergie?

21. Is het niet beter om een bloedonderzoek te laten doen via bijvoorbeeld testjegezondheid.nl?